مهریه یا صداق حق مسلم زوجین است که بعد از خواندن خطبه عقد خانم ها بر این حق مالکیت پیدا می کنند. هر ساله در ابتدای سال بانک مرکزی از طریق سایت

 

نقش شاخص بانک مرکزی در محاسبه مهریه

مهریه یا صداق حق مسلم زوجین است که بعد از خواندن خطبه عقد خانم ها بر این حق مالکیت پیدا می کنند. صداق می تواند از طلا، سکه، وجه نقد و غیره انتخاب شود و در صورتی که وجه نقد باشد باید بر اساس نرخ روز محاسبه شود. هر ساله در ابتدای سال بانک مرکزی از طریق سایتش نرخ شاخص تورم کالا را در جدولی تعیین می کند. لذا با مراجعه به جدول محاسبه مهریه می توان از شاخص سال اطلاع کسب نمود و طبق فرمولی صداق را به نرخ روز محاسبه کرد.

 

چگونگی محاسبه مهریه به نرخ شاخص بانک مرکزی

صداق زن باید چیزی باشد که ارزش مالی داشته باشد و قابل تبدیل شدن به پول باشد. به طور کلی سکه، طلا، خانه، پول نقد و غیره را می توان بدین منظور انتخاب کرد. اگر وجه رایج باشد هر ساله مبلغ آن از ارزشش کم می شود مثلا اگر در سال ۷۰ مهریه زنی ۱۰ میلیون بوده در سال ۹۹ این ۱۰ میلیون ارزش مالی سال ۷۰ را نداشته است. بنابراین اگر مرد در سال ۹۹ مهریه همسرش را همان ۱۰ میلیون پرداخت کند بری الذمه نخواهد شد، بلکه باید آن را به نرخ روز بپردازد. زیرا اگر در سال ۷۰ با ۱۰ میلیون چند تا آپارتمان می توانسته خریداری کند در سال ۹۹ با این مبلغ نمی تواند آپارتمان خرید نماید.

 

نقش شاخص بانک مرکزی در محاسبه مهریه

 

صداق اگر سکه باشد نیازی به محاسبه آن به نرخ روز نیست، بلکه عینا بسته به تعداد سکه های درج شده در سند ازدواج پرداخت خواهد شد. در سامانه محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز نرخ روز صداق بر اساس شاخص بانک مرکزی بدست می آید و بدین منظور نیز از فرمول زیر استفاده می شود.

مبلغ مهریه × عدد شاخص در سال وقوع عقد ÷ عدد شاخص در سال قبل از مطالبه

 

 

محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر یا فوت زن

صداق حق زن است و او نسبت به آن مالکیت دارد. به همین دلیل این حق به هیچ عنوان از زن سلب نخواهد شد. حتی او بعد از فوت شوهرش می تواند از اموال شوهرش صداق را وصول کند. بنابراین تاریخ فوت به عنوان تاریخ وصول محسوب می شود. همچنین در صورت فوت زن، ورثه او که همان پدر و مادر، فرزندان و شوهرش هستند می توانند مهریه او را دریافت کنند. در این مورد نیز اگر صداق وجه نقد باشد به نرخ روز محاسبه می شود. در محاسبه آنلاین مهریه مبلغ مندرج در سند ازدواج تبدیل به نرخ روز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید