27 اسفند 1401

حرکت Nobitex به دنیای غیرمتمرکز با راه اندازی پروژه Staking

کاربران Nobitex می توانند مدیریت دارایی خود را به این پلتفرم بسپارند. Nobitex با راه اندازی سرویس staking گامی برای ورود به دنیای DeFi یا امور مالی غیرمتمرکز برداشته است. از این پس کاربران این پلتفرم می توانند مدیریت دارایی خود را به Nobitex بسپارند. به طور خلاصه، شرط بندی فرآیندی است که در آن…