محققان می گویند که با گسترش دامنه دیدگاه های خود، توانسته اند راز تقویم 819 روزه تمدن باستانی مایاها را کشف کنند.

محققان آمریکایی معمای تقویم 819 روزه تمدن باستانی مایاها را حل کردند. آنها با استفاده از یک چرخه طولانی مدت 45 ساله توانستند تعیین کنند که از این تقویم برای پیش بینی موقعیت تمام سیارات در آسمان استفاده می شود.

به عنوان تمدنی که سال ها به 365 روز عادت کرده است، درک تقویمی متشکل از 819 روز برای ما بسیار دشوار است. به نظر می رسید این تقویم دارای چهار بخش مرموز است و درک آن دشوار است. محققان دانشگاه تولین در لوئیزیانا هدف استفاده از این تقویم مرموز را کشف کرده اند.

برای این رمزگشا، به جای نگاه کردن به بازه های زمانی کوتاه در تقویم، روی بیش از 20 یک دوره زمانی 819 روزه است و من یک الگوی مرتبط با آن پیدا کردم چرخه قمری (جمعی) سیارات او بود. دوره قمری فاصله ای است که یک سیاره طی می کند تا در نقطه اعتدال در آسمان از دید ناظر زمینی ظاهر شود.

تقویم مایاهای باستان چگونه کار می کرد؟

20 دوره 819 روزه برابر است با 16380 روز یا بیشتر 45 سال او هست. اگر در این بازه زمانی به آسمان نگاه کنید، می بینید که این تقویم 819 روزه دقیقاً با چرخه ماه 117 روزه مطابقت دارد. سیاره تیر او هست. محققان می گویند مریخ با چرخه قمری 780 روزه، دقیقاً مطابق با 20 چرخه این تقویم است. از طرف دیگر، سیاره زهره برای مطابقت با 5 چرخه 819 روزه، به 7 دوره قمری نیاز است. به مشتری برای مطابقت با 19 چرخه 819 روزه 39 دور طول می کشد، در حالی که 13 دور زحل به 6 سیکل 819 روزه نیاز دارد.

محققان می گویند که مایاها به جای تمرکز بر یک یا دو سیاره، تقویم بزرگتری ایجاد کردند که می تواند چرخه های ماه را ردیابی کند. همه سیارات توانایی دارندرامنظره غرور

در نتیجه، اکنون محققان با انجام محاسبات پیچیده ریاضی توانسته اند معمایی را حل کنند که سال ها آنها را در گیج و سردرگمی قرار داده است. نتایج این پروژه در مجله Ancient Mesoamerica منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید