تیم کوک در جریان سفر خود به چین از روابط همزیستی با این کشور تمجید کرد

دیدگاهتان را بنویسید