نمونه سوالات آزمون اصناف

آزمون اصناف یکی از معروف‌ترین و گسترده‌ترین آزمون‌های کشور می‌باشد که هر سال در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. این آزمون توسط اتحادیه صنفی برگزار شده و به قبول شدگان پروانه کسب اصناف اعطا می‌شود. هدف اصلی این اقدام، حمایت از کسب‌وکارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

اهمیت آزمون اصناف

آزمون اصناف نقش مهمی در استقرار و توسعه کسب‌وکارها و صنوف دارد. با ارائه پروانه کسب اصناف به افراد متعهد و دارای دانش و تخصص، این آزمون به تقویت اقتصاد و افزایش کیفیت خدمات و تولیدات در کشور کمک می‌کند.

صنوف و اتاق اصناف

اتاق اصناف تشکیل‌دهنده اصلی هیئت رئیسه امور صنفی شهرستان‌هاست و در آن یک نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور دارد. صنوف به چهار دسته‌ی تولیدی، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی تقسیم می‌شوند.

 • صنوف تولیدی
  این صنوف نقش اساسی در ایجاد خلاقیت‌ها و تولید محصولات با کیفیت دارند که سپس به مصرف‌کننده ارائه می‌شوند.
 • صنوف توزیعی
  این صنوف مسئول توزیع محصولات بدون تغییر در مواد اولیه و کیفیت آن‌ها هستند.
 • صنوف خدماتی
  این صنوف با ارائه خدمات، نیازها و خواسته‌های جامعه را تأمین می‌کنند.
 • صنوف خدمات فنی
  این صنوف به تأمین موارد فنی مرتبط با کالاها، مثل رفع عیب و نقص، مرمت و نگهداری محصولات می‌پردازند.

نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب

نمونه سوالات آزمون اصناف سوال چین

سوالات آزمون اصناف از محتوای کتب مربوط به آن گرفته می‌شود. نمونه سوالات سوال چین به‌طور جامع و کامل بوده و نیازی به مطالعه کتب مشغله‌آور ندارد. این سوالات شامل موارد عمومی و تخصصی گذشته است و با دسته‌بندی موضوعات، داوطلبان را برای آزمون آماده می‌سازند.

مزایای استفاده از سوالات سوال چین

 • کمک به صرفه‌جویی در زمان
  از آنجا که شاغلان و داوطلبان ممکن است به دلیل مشاغل خود وقت زیادی برای مطالعه کتب نداشته باشند، نمونه سوالات سوال چین این امکان را فراهم می‌کند که بدون نیاز به مطالعه سنگین، زمان خود را صرفه‌جویی کنند.
 • ارتقاء اطمینان از قبولی
  سوالات جامع و کامل سوال چین افزایش اطمینان داوطلبان را در قبولی آزمون اصناف می‌دهد.
 • آمادگی برای سوالات تخصصی
  دسته‌بندی سوالات به صورت عمیق و گسترده به داوطلبان این امکان را می‌دهد تا به سوالات تخصصی نیز آمادگی کسب کنند.

با تهیه و دانلود نمونه سوالات آزمون اصناف از سوال چین داوطلبان قادر به افزایش درصد قبولی خود بدون نیاز به مطالعه سنگین و سخت کتب مربوطه می‌شوند. ما آرزو داریم که موفقیت هر یک از داوطلبان در این آزمون را شاهد باشیم.

نمونه سوالات اتاق اصناف

کدام یک از بندهای ذیل نادرست است؟

۱- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است.

۲- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند.

۳- افراد صیفی مجازند برای جلب مشتری درباره محصولات،کالاها یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ کنند

۴- افراد صنفی که کالاهای خود را بصورب کلی عرضه می دارئد باید از صورتحساب چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

مدت زمان یک دوره مدیریت کدامیک از تشکلهای صنفی ذیل چهار ساله می باشد؟

۱- اتحادیه صنفی

۲- اتاق اصناف شهرستان

۳- اتاق اصناف ایران

۴- همه موارد

اعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند، اعضای معزول از آن هیات نمی توانند در هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند؟

۱- در اولین انتخابات بعدی

۲- تا دو دوره انتخابات بعدی

۳- تا سه دوره انتخابات بعدی

۴- در هیچ انتخابات بعدی

کدام یک از موارد زیر، ویژگی آتش سوزی خشک است؟

۱-درون سوز بودن
۲- برون سوز بودن
۳- سرد بودن
۴- هیچ کدام

اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند، اعضای معزول از آن هیئت نمی توانند در هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند؟

۱- در اولین انتخابات بعدی

۲- تا دو دوره انتخابات بعدی

۳- تا سه دوره انتخابات بعدی

۴- در هیچ انتخابا بعدی

 کدام عبارت در مورد اتحادیه ی صنفی صحیح است؟

۱- اتحادیه دارای شخصیت حقیقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۲- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۳- اتحادیه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی و غیر انتفاعی است و پی از ثبت در وزارت صتعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۴- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی غیر انتقاعی است و پس از ثبت در وزارت صتعت،معدن و تجات رسمیت می یابد.

کدام گزینه برای جای صحیح است؟

اتحادیه صنفی مکلف است با اتقضای مدت اعتبار پروانه کسب،احظاریه…..برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد….تلقی می شود.

۱- یک ماهه- سیار

۲- دو ماهه- بدون پروانه

۳- یک ماهه- بدون پروانه

۴- ۱۵ روز- بدون پروانه

حداقل مدرک تحصیلی برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها چیست؟

۱- لیسانس

۲- سیکل

۳- خوااندن و نوشتن

۴- دیپلم

منظور از حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه چیست؟

۱- تعداد مشخص از واحدهای صنفی یک رسته

۲- تعداد مشخص از واحد های صنفی یک رسته در صورتیکه نصاب آنها کامل نشده،از رسته های مشابه و همگن

۳- تعداد مشخص از رسته های مختلف

۴- ۱و۲

نماینده ی کدایک از ارگانهای یا سازمانهای و ارارات ذیل بعنوان رئیس کمیسون نظارت درمرکز استان و شهرستانها در ماده ۴۸(ق.ن.ص)تعریف شده است؟

۱- استانداری

۲- صنعت، معدن و تجارت

۳- تعزیرات حکومتی

۴- رئیس ونایب رئیس اتاق اصباف مرکز استان و شهرستان

حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشمیل یک اتحادیه کدام است:

۱- در تهران ۳۰۰ نفر- درشهرستان ها با بیش از دومیلیون نفر جمعیت ۲۰۰ واحد- در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۵۰ واحد

۲- در تهران ۲۰۰ نفر- در شهرستان ها با بیش او دو میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ واحد- در شهرستانهای که با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۱۳۰ واحد

۳- در تهران ۲۰۰ نفر- در شهرستان ها بیش از دو میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ واحد- در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۱۳۰ واحد

۴- هیچکدام

مدت زمان یک دوره مدیریت کدامیک از تشکلهای صنفی ذیل چهار ساله می باشد؟

۱- اتحادیه صنفی

۲- اتاق اصناف شهرستان

۳- اتاق اصناف ایران

۴- همه موارد

کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند،موظفند مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نظر در مهلت مقرر به نظر ……..است.

۱- مثبت

۲- منفی

۳- ممتنع

۴-  هیچکدام

عبارت ذیل جزء وظایف کدامیک از تشلهای صنفی است؟

صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدرک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۱- اتاق اصناف

۲- کمیسیون نظارت شهرستان

۳- اتحادیه های صنفی

۴- اتاق اصناف ایران

کدام یک از بندهای ذیل درست است؟

منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

۱- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

۲- کازمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت.

۳- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی

۴- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.

دیدگاهتان را بنویسید