16 بهمن 1400

شرکت فنی و مهندسی فناور محور امیر ماشین

فناور محور امیر ماشین واحد تولیدی ماشین آلات صنایع غذایی می باشد که به روش علمی و تخصصی برخی از نیاز کارخانجات غذایی کشور رادر زمینه سیستم های خلاء و تونل های پخت و اپراتور های تغلیط و … تامین می کند. سابقه ی فعالیت فناور محور امیر ماشین در تکنولوژی تغلیظ از سال 1372…