می دانیم که ورشکستگی در قوانین ایران ، دارای 3 قسم می باشد.

1-ورشکستگی عادی 2- ورشکستگی به تقصیر 3-ورشکستگی به تقلب

که هر یک از آنها دارای شرایط و آثار مخصوص به خود می باشد.

در این نوشتار مختصری درخصوص  ورشکستگی به تقصیر و جنبه های جزایی و کیفری آن با شما صحبت خواهیم کرد.

وکیل ورشکستگی اذعان می نماید که اصولا هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته باشد جرم نامیده می شود.

مهم نیست میزان آن مجازات زیاد است یا کم ، حبس است یا جزای نقدی ، یا اقدامات تامینی و تربیتی یا محرومیت های اجتماعی و غیره در واقع ارتکاب اعمالی که قانونگذار آنها را ممنوع اعلام کرده  و برای آن ضمانت اجرای کیفری قرار داده است جرم است.

یکی از آن جرایم ، ورشکستگی به تقصیر است. چرا که ارتکاب آن مجازات قانونی در پی  خواهد داشت.

نکته حائز اهمیت آن که ارتکاب این جرم از سوی افراد عادی قابل تصور نیست و فرد مجرم  حتما حتما باید تاجر باشد اعم از تاجران حقیقی و تاجران حقوقی.

ورشکستگی چیست؟

ارکان جرم ورشکستگی به تقصیر چیست ؟

می دانیم که هر جرم دارای 3 رکن می باشد و برای اینکه یک عمل را عملی مجرمانه بدانیم حتما باید هر 3 رکن در آن عمل وجود داشته باشد.

بنابراین در صورت فقدان هر یک از این ارکان ، عمل از مصادیق جرایم و ادقامات مجرمانه نخواهد بود و جنبه جزایی  وکیفری خود را از داست خواهد داد.

در خصوص ارکان تشکل دهنده جرم ورشکستگی به تقصیر هم باید گفت که :

رکن مادی : عمل تاجر مرتکب جرم ؛ فعل یا ترک فعل مندرج در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت بوده و از ادای دیون و قروض خود نیز متوقف می باشد.

عنصر معنوی : جرم ورشکستگی به تقصیر جرم غیر عمدی است و تاجر بدون تفکر مرتکب خطا و یا خطاهای احصاء شده در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت شده و درنتیجه موجبات اضرار به دیگران با سلب اعتبار بنگاه تجارتی را فراهم می سازد.

عنصر قانونی : مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671  قانون مجازات اسلامی می باشد که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

مجازات ورشکستگی به تقصیر چقدر است؟

سابقا قانونگذار در ماده 543 قانون تجارت مجازاتی را برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته بود. به موجب این ماده چنانچه ورشکستگی شخص تاجر ، از نوع تقصیر شناخته می شد به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم می شود.اما متعاقبا در سال 1392 پس از اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت ، میزان مجازات برخی از جرائم تغییراتی ایجاد شد.

اگر دادگاه حقوقی ورشکستگی تاجر را ورشکستگی به تقصیر تشخیص بده، در این صورت بر اساس ماده 671 قانون مجازات اسلامی، تاجر از 6 ماه به 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

بنابراین بر اساس موازین حقوقی ماده 543 قانون تجارت منسوخ شده و دیگر قابل اجرا نیست و تنها ماده 671 قانون مجازات اسلامی  حاکمیت خواهد داشت و قابل اجرا می باشد.

وضعیت اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ورشکستگی چگونه است ؟

وکیل متخصص ورشکستگی در این خصوص بیان می دارد که : قانونگذار در ماده  537 قانون تجارت این چنین پیش بینی کرده است که تمامی اشخاصی که از هر طریق از ناحیه صدور رای ورشکستگی ، متحمل ضرر و زیان می شوند این حق را دارند که با تقدیم دادخواست ، نسبت به این دادنامه اعتراض کنند.

در این ماده آمده است که :

«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.»

برای شناخت سایر اوصاف و ویژگی های ورشکستگی به تقصیر ، می توانید به سایت وکیل ورشکستگی  https://varshekastegi.com/ مراجعه و با بنده علیرضا نوری در ارتباط باشید.

وکیل ورشکستگی

دیدگاهتان را بنویسید