وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین(موکل)، طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امر و یا اموری نایب خود معرفی می کند، در دادسرا و دادگاه ها پیگیری پرونده و دفاع، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری در تبریز  به وکالت از طرف موکل انجام می شود. می توان وکالت را به دو بخش مدنی و قضایی تقسیم نمود.
در بخش مدنی که به کلیه امور غیر قضایی مثل خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج و طلاق، قرض، رهن و…اطلاق می شود. فرد می تواند به دیگری نیابت دهد که به جای او تمامی امور را انجام دهد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی تواند به هر شخصی وکالت دهد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی(وکیل) باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می نمایند.
وکیل در تبریز

انواع وکالت

انواع وکالت در تبریز به 2 دسته تقسیم می‌ شود: مطلق و مقید.

وکالت مطلق

منظور از وکالت مطلق این است که شخصی را برای تمامی امور وکیل نمایند و این نوع وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌ شود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده. به عبارت دیگر، وکیل بدون هر گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست، و نیاز به اجازه موکل ندارد.

وکالت مقید

وکالت مقید نیز به این معنی است که وکیل محدود و مقید به اختیارات تفویضی موکل خود است و باید فقط در همان مورد معین، عمل کند و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد، مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

انواع وکالت از نظر شکلی

هنگامی که شما به یک وکیل در تبریز نیاز دارید می توانید وکالت را به سه شکل رسمی یا عادی یا شفاهی به وکیل خود بسپارید. مورد وکالت باید چیزی باشد که به موجب قانون یا طببعتا در انحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خود فرد عمل کند و نمی‌ تواند دیگری را وکیل قرار دهد. همچنین خود شخص موکل باید بتواند آن را انجام دهد. برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است، نمی‌ تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

انواع وکالت به لحاظ اخیار موکل و از لحاظ مجوز وکالت

 1. وکالت تعینی: وکالتی است که از طرف شخص به وکیل تعینی و انتخابی خود ارجاع می گردد که ممکن است وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و یا به وکیل پایه دو دادگستری داده می شود.
 2. معاضدتی: وکالت معاضدتی وکالتی است که در موضوعات حقوقی از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاع می دهند.
 3. وکالت اتفاقی: اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن ها وکیل دادگستری نیست. اما می خواهند برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند. ممکن است که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی داده شود.
 4. تسخیری: وکالتی است که از طرف دادگاه ها در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرائمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد می باشد. به وکیل دادگستری ارجاع می شود و چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع می نماید.
 5. وکالـت در مطالعه پرونده: اشخاصی که توان مالی پرداخت حق وکالت جهت اعطای آن به وکیل در دفاع و پیگری پرونده را ندارند و یا اشخاصی که صرفا قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند گردند.
 6. وکـالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی، نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری در تبریز از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود تحت شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. می بایست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی ارائه نموده و حدود اختیارات نماینده را نیز مشخص نمایند.
 7. وکالت اشخاص حقوقی خصوصی: نظر به اینکه اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکت های خصوصی جهت اقامه دعوی، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاه ها و دادسرا ها پذیرفته نیست. لذا شرکت ها می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند.

وکیل پایه یدک دادگستری

وکالت محضری چیست؟

 از میان انواع وکالت حقوقی در تبریز، برای افرادی است که مشغله زیادی داشته و نمی‌ توانند برای انجام کارهای حقوقی خود مراجعه نمایند. برای همین هم نیاز دارند که به صورت رسمی کار های خود را به دیگری بسپارند. این نوع از وکالت یا برای انجام کاری و یا برای فروش و نقل و انتقال انجام می‌ شود. در وکالت محضری موکل خودش هم می‌ تواند عمل وکالت را انجام دهد و این حق تنها برای وکیل نیست، البته این موضوع در ارتباط با موضوعاتی است که با حقوق وکیل مورد نظر در تعارض نباشد.
در یک دسته بندی وکالت محضری به دو دسته ساده و بلاعزل تقسیم می‌ شود. اگر وکالت شما به صورت ساده باشد، وکالت هم از سوی وکیل و هم از سوی موکل قابل عزل است یعنی وکیل هم می‌ تواند از سمت وکالت خود استعفا دهد. اما عوامل دیگری هم وجود دارند که موجب فسخ عقد وکالت از هر نوعی که باشد، می‌ شوند و آنها عبارتند از:

 • فوت وکیل یا موکل
 • انجام عملی منافی با وکالت توسط موکل
 • از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت
 • و پایان مدت وکالت
  از یک دید دیگر نیز اگر بخواهیم نگاه کنیم، دو نوع وکالت محضری وجود دارد که به آن وکالت تام و وکالت مقید می‌ گویند.

وکالت تام الاختیار

دانستیم که وکالت عقدی است که یکی از طرفین شخصی را نماینده خود می کند که اعمال حقوقی وی را انجام بدهد. در این میان نیز وکالت تام الاختیار نوعی وکالت محسوب می شود که طی آن وکیل برای هر یک امور مشخص شده نیاز به اجازه موکل خود ندارد و حدود اختیارات به صورت مطلق و کامل به وکیل واگذار می گردد.
در حقیقت، در وکالت تام الاختیار موکل در وکالت نامه تنظیمی فی مابین تمامی امور مادی و اداری خود را به وکیل تنفیذ کرده و پس از آن لزومی ندارد جهت هر کار جدیدی یک وکالت جدید و حتی جداگانه ای نسبت به بعضی امور داده شود. وکالت نامه های تام الاختیار عموما به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انواع و وکالت و همچنین دریافت خدمت مشاوره حقوقی و وکالت(اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی) در تبریز می توانید با دکتر علی جاوید تماس حاصل نمایید.
جهت مشاوره حقوقی آنلاین با ما در ارتباط باشید.
وکالت در تبریز

دیدگاهتان را بنویسید