گردآوری اطلاعات یکی از مهم ترین گام ها برای انجام تحقیق به حساب می آید. در واقع در این مرحله شاهد ایجاد یک سرآغاز برای فرآیندی هستیم که در آن محقق باید یافته های میدانی و کتابخانه ای خود را جمع آوری کند و آن ها را فشرده سازی و در نهایت به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد.

در همین راستا در این مطلب از سایت همیار سوشال قصد داریم تا در مورد روش های گردآوری اطلاعات در پژوهش صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

اصول روش های گردآوری اطلاعات

به منظور انجام فرآیند گردآوری اطلاعات لازم است تا به دو اصل اساسی توجه شود:

اصل صحت: بر اساس این اصل محقق لازم است تا از درستی و صحت اطلاعات مطمئن شود.

اصل دقت: بر اساس این اصل باید اطلاعات و داده های آماری مورد بازنگری قرار گرفته و دقت بسیار زیادی برای جمع آوری این داده ها صورت گیرد.

روش های گردآوری اطلاعات

پس از بررسی اصول روش های گردآوری اطلاعات لازم است تا در مورد روش های گردآوری اطلاعات صحبت کنیم. شاهد روش های زیر برای گردآوری اطلاعات وجود دارد:

روش های کتابخانه: در این روش شاهد با توجه به نوع سند و موضوع تحقیق لازم است تا برای گردآوری اطلاعات از فیش یا جدول یا نقشه، کروکی یا فرم های شبه پرسشنامه و… استفاده کنید.

روش های میدانی: یکی دیگر از روش هایی که می توانید از آن برای گردآوری اطلاعات استفاده کنید، روش های میدانی است. از مهم ترین شیوه هایی که برای انجام این روش گردآوری اطلاعات می توانید از آن استفاده کنید، می توان به روش پرسشنامه ای، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روش های صوتی و تصویری اشاره کرد.

انواع سند برای گردآوری اطلاعات

به منظور گردآوری اطلاعات یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته انواع سند است. از مهم ترین سندهایی که برای گردآوری اطلاعات وجود دارند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کتاب
 • مقاله ها
 • مجله ها
 • میکروفیلم
 • میکرو فیش
 • سایت ها
 • دیسک های رایانه ای
 • اسناد اصل
 • اسناد دولتی
 • نشریه های رسمی دولتی
 • اسناد شخصی و خصوصی
 • مطبوعات
 • آمار نامه ها
 • اسناد صوتی و تصویری

دیدگاهتان را بنویسید