دو تا از معروف ترین نمادهای بشریت در این تصویر قابل مشاهده است.

گرفتن این عکس از ماه و طاق پیروزی در پاریس نیاز به مهارت و برنامه ریزی دقیق دارد.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

بسیاری از عکس‌های عالی توسط کسانی گرفته می‌شوند که اتفاقاً در زمان مناسب در مکان مناسب قرار می‌گیرند. اما گرفتن این عکس از ماه و طاق پیروزی در پاریس نیاز به مهارت و برنامه ریزی دقیق دارد.

یکی از عوامل دخیل در ثبت این تصویر، تنظیم زاویه بود. اگر از خیلی نزدیک به قوس عکس بگیرید، ماه کامل بسیار کوچک به نظر می رسد. از طرف دیگر، اگر فاصله بیش از حد باشد، ماه خیلی بزرگ به نظر می رسد و در طاق نمی گنجد. عامل دوم زمان بندی است. زیرا ماه فقط برای مدت کوتاهی (کمتر از یک دقیقه) در مرکز طاق ظاهر می شود.

عوامل دیگری که نیاز به برنامه ریزی داشتند، از جمله نور، روشنایی نسبی، ارتفاع، یافتن پیش زمینه مناسب و دستکاری دیجیتال، همگی در ثبت این تصویر زیبا موثر بودند. البته گاهی اوقات یک عامل شانس دخیل است; مثلاً آسمان باید صاف باشد.

این بار این چیدمان موفقیت آمیز بود و دو مورد از معروف ترین نمادهای بشریت را در قالب یک پرتره گرد هم آورد.

دیدگاهتان را بنویسید